Algemene voorwaarden

Welkom bij Bed & Breakfast LODGE & LOFT. Met het aangaan van een gemaakte reservering worden deze algemene voorwaarden van kracht.

 

Definities:

Eigenaar: Albert & Annemiek Lindhout

Beheerder: vervanger bij afwezigheid van de eigenaar

Gast: hoofdgast en medegasten die in de Bed & Breakfast verblijven

LODGE & LOFT gevestigd in Sassenheim, KvK nummer 77619846

 

 

Algemeen

 1. De hoofdgast dient 18 jaar of ouder te zijn, is verantwoordelijk voor zijn of haar medegasten, moet een vaste woon – of verblijfplaats hebben en een geldig identiteitsbewijs bij zich hebben.
 2. De prijzen van de kamers staan op www.lodge-loft.nl. Prijzen zijn inclusief btw & toeristenbelasting. 
 3. Onze Bed & Breakfast is helaas niet geschikt voor mensen in een rolstoel.
 4. Onze kamers zijn geschikt voor een maximale bezetting van twee personen.
 5. Wij gunnen onze gasten een onbezorgd verblijf. Wij dragen echter geen verantwoordelijkheid voor verlies, diefstal, ongelukken, persoonlijke blessures, medische kosten of schade aan goederen veroorzaakt door persoonlijke onoplettendheid of door omstandigheden buiten ons bereik.
 6. Uiteraard verwachten we dat onze gasten eventuele beschadigingen, vermissingen bij ons melden. Eventuele kosten worden in rekening gebracht.
 7. Bed & Breakfast LODGE & LOFT is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals uitval van stroom, wifi, watervoorzieningen en technische installaties.
 8. We verwachten dat onze gasten instructies van de eigenaar of beheerder opvolgen.
 9. De eigenaar of beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot LODGE & LOFT ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van de verblijfskosten.
 10. De administratie van de eigenaar is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gast het tegendeel kan bewijzen.
 11. We verwachten dat gasten van Bed & Breakfast LODGE & LOFT zich houden aan de huisregels ( do’s & don’ts )  en de algemene voorwaarden.
 12. huisdieren zijn niet toegestaan.

 

Reservering en betaling

 1. De huurovereenkomst kan via onze website of de andere online boekings kanalen worden aangegaan.
 2. Bed & Breakfast LODGE & LOFT stuurt een bevestiging van de reservering.
 3. De reservering is definitief na ontvangst van de aanbetaling. De aanbetaling bedraagt 50% van het totaalbedrag.
 4. De aanbetaling moet binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de bevestiging worden voldaan.
 5. Indien de aanbetaling niet tijdig binnen is wordt de reserveringsaanvraag geannuleerd. De gast ontvangt hier per e-mail bericht van. 
 6. Bij reserveringen met aankomst binnen één week moet de aanbetaling direct worden betaald.
 7. Het resterende openstaande bedrag dient voor aankomst betaald te worden. Daarna ontvangt de gast de code van de sleutelkluis zodat men zelf op de locatie kan inchecken.
 8. Een reservering wordt gedaan op basis van de prijzen van het huidige seizoen 01-11 / 31-10. Wordt tijdens het lopende seizoen tot 31-10 een reservering gemaakt voor het nieuwe seizoen vanaf 01-11 dan kan en mag LODGE&LOFT een eventuele benodigde prijsverhoging doorvoeren in de maand oktober van het huidige seizoen voor het nieuwe seizoen vanaf 01-11. Voor onderstaande periodes hanteert LODGE&LOFT speciale tarieven:
  1. Pasen
  2. Pinksteren
  3. Grand Prix
  4. Kerst
  5. Oud & Nieuw

Het is de gast altijd toegestaan kosteloos te annuleren binnen 48 uur voor aanvang van het verblijf wanneer   de prijsverhoging niet aansluit op de wens van de gast.

 

Annulering

 1. Bij annulering van de reservering gelden de volgende voorwaarden:

– Bij annulering tot 2 dagen of eerder voor de aankomstdatum; geen annuleringskosten.

– Bij annulering na 2 dagen voor de aankomstdatum; 100% annuleringskosten.

 1. Alleen na oordeel van de eigenaar of beheerder (bijvoorbeeld in geval van calamiteiten) kan van de annuleringsvoorwaarden worden afgeweken.
 2. Om in aanmerking te komen voor eventuele restitutie, moet de annulering direct per e-mail of telefonisch aan de eigenaar worden doorgegeven.
 3. Na overleg zal het afgesproken bedrag binnen twee weken worden overgemaakt.
 4. Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.
 5. B&B LODGE & LOFT kan de reserveringsovereenkomst alleen opzeggen in geval van overmacht, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaren of familie, ziekenhuisopname of onaangekondigde verkoop.
 6. In één van deze gevallen zal de eigenaar of beheerder de gast zo spoedig mogelijk een alternatief  aanbieden.
 7. Als er geen alternatief mogelijk is of de gast accepteert het aangeboden alternatief niet, dan zal terugstorting van het volledige bedrag plaatsvinden. Eventuele andere kosten ten gevolge van de opzegging zullen niet door de eigenaar worden vergoed.
 8. Wij raden aan een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten.

 

 Aankomst en vertrek

 1. Op de dag van aankomst is de kamer vanaf 15.00 uur beschikbaar. .
 2. In verband met het schoonmaken van de kamers is het nodig op de dag van vertrek deze vóór 11.00 uur te verlaten. 

 

Klachten

 1. Uiteraard doen wij ons uiterste best onze gasten een onbezorgd en onvergetelijk verblijf te bieden. Mocht er ondanks onze goede zorgen toch een klacht zijn, dan horen wij dat graag ter plekke zodat wij dit direct kunnen oplossen.

DOWNLOAD DE ALGEMENE VOORWAARDEN